آموزش موسیقی به صورت گروهی و چند نفره به این صورت است که استاد با چند هنرجو کار میکند و مثل روش خصوصی روی یک نفر تمرکز ندارد این نوع…

دونیت

هر هدیه ، بدون توجه به اندازه آن ، یک تفاوت ارزشمند و فوری ایجاد می کند. با تشکر از شما برای حمایت از مدرسه موسیقی ریتمو!

تومان
Personal Info

Donation Total: ‫10,000تومان‬