• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
قوشمه

قوشمه یکی از سازهای بادی و محلی خراسان شمالی می باشد. این ساز از دو نی به طول ۲۰ سانتیمتر که در کنار هم چسبیده اند تشکیل شده است. از نظر موسیقی این ساز دارای یک اکتاو کامل است و می تواند هفت نت اصلی را بنوازد.

مردمان کرد از این ساز در مجالس شادی و رقص (هه ل په رکی)خود استفاده می کنند . این ساز در کردستان به نام (دو زه له ) به معنی دو نی -که در کردی به ساقه ی گیاه نی (زه ل)می گویند- نامیده می شود . 

قشمه یكی از سازهای برونی است كه توسط عاشق‌ها نواخته می‌شود. در خراسان شمالی  سه نوع قشمه دیده میشود: قشمه های 5 سوراخه، 6 سوراخه و 7 سوراخه ( كه همگی فاقد سوراخ پشت است ) قشمه بیشتر در عروسی‌ها به همراهی دایره و یا دهلی كه با دست نواخته میشود، به اجرای آهنگ‌های رقص می‌پردازد.

قشمه معمولا از استخوان بال قره‌قوش یا درنا و گاهی از نی و حتی از فلز ساخته می‌شود كه صدای حاصله از قشمه استخوانی بهتر و پخته است. قشمه سازی است مضاعف و اندازه آن بستگی به كوچك و بزرگی استخوان پرنده دارد.

بر روی هركدام از لوله‌های صوتی آن یك سر پیكه ( قمیش ) سوار می‌شود، دو لوله‌ی صوتی قشمه معمولاً به طور هم صدا كوك میشود. اما ممكن است به ندرت شاهد كوك‌های مأنوس دیگری مانند كوك سوم و حتی گاه دوم باشیم.

این كوك‌ها كه اغلب توسط نوازندگان زبردست قشمه استفاده میشود، در نظر اول ممكن است به حساب ناتوانی نوازنده در كوك كردن دقیق ساز گذاشته شود در حالیكه استفاده از این كوك‌های نامأنوس كاملاً آگاهانه و برای ایجاد تحرك و كسب دینامیسم بیشتر صورت می‌گیرد همچنین نوازندگان قشمه باز به منظور ایجاد تحرك و دینامیسم گاه دو صدای مختلف و اغلب مجاور یكدیگر را توسط لوله های صوتی مضاعف ساز ایجاد می‌كنند.