• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7

استاد سنتور 

استاد کلارینت

استاد موسیقی کود کان (ارف) بلز و فلوت ریکوردر

    

حسین اشراق
متولد 1359
موسیقی را از سال 1379 شروع کرده و در محضراستاد داریوش پیرنیاکان به فراگیری سه تار پرداخت.در سال1383 وارد دانشکده موسیقی شده و پس از اتمام تحصیلات در سال 1387 در محضر استاد ناصر نظر دوره مربیگری موسیقی کودک را گذرانیده و از سال 1388 بتدریس در آموزشگاههای مختلف از  جمله آموزشگاه موسیقی ایران و اشراق در کرج و آموزشگاه خسروشیرین در تهران مشغول است .وی هم اکنون در خدمت استاد محمد فیروزی بفراگیری ساز عود(بربط)مشغول است.

استاد فلوت 

استاد ویلن

   

شروع موسیقی وی در مشهد از سال 1383 با ساز ویلن نزد استاد کاظمی در جهاد دانشگاهی مشهد بوده.ورود به دانشگاه هنر و معماری برای آموزش موسیقی با ساز تخصصی ویلن نزد استاد دکتر حسن ریاحی - استاد علی جعفری پویان و استاد ایمان فخر یادگیری - ساز پیانو نزد دکتر فرید عمران - آموزش سنتور نزد استاد منبری  - همکاری با ارکستر نوای صلح به رهبری مهدی وجدانی - همکاری با ارکستر آکادمیا به رهبری دکتر فرید عمران

وی همچنین در محضر اساتیدی چون : دکتر آریان پور - دکتر سریر - دکتر ریاحی - دکتر عمران به آموزش علوم تئوری موسیقی پرداخته است . ایشان هم اکنون دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر و معماری است.