• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (9 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

سنتور امیر حسین قربانی و تمبک پوریا قربانی اجرای آهنگ گل پامچال و شب به گلستان تنها در اولین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین مدت یادگیری هر دو برادر ۸ ماه نام استاد سهراب فرتاش

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اجرای گروه کودکان در اولین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین زیر نظر استاد مهدی قلی نصب