• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (9 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

آهنگ بر گیسویت ای جان سنتور کسری امینی به همراه معلم سنتورش سهراب فرتاش

 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
موزیک بی کلام بسیار لایت با نام قطره اثر سهراب فرتاش اجرا فرهنگسرای بهمن ارکستر خسروشیرین رهبر ارکستر حمیذ فرتاش
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
آهنگ بی کلام وقتی سازی می گرید آهنگساز سهراب فرتاش به همراه ارکستر خسروشیرین در فرهنگسرای بهمن
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
نوازنده سنتور حمید فرتاش گیتار سروش فرتاش