• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (9 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

اجرای برادران امینی هنرجویان آموزشگاه موسیقی خسروشیرین در جلسه اولیا و مربیان

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

اجرای زیبااز اواز بیات اصفهان توسط استاد فرتاش یکی از شاگردان استاد محمود کریمی به همراه تار سروش فرتاش از شاگردان مکتب استاد هوشنگ ظریف

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اجرای آهنگ من یه پرندم توسط هنرجوی آموزشگاه خسروشیرین امیر حسین عسگری و استادش سهراب فرتاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

هنرجویان کسری امینی سنتور- صدرا امینی کیبورد- و معلمشان سهراب فرتاش کلارینت و خواننده- آموزشگاه خسروشیرین