• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (9 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اجرای آهنگ جان مریم توسط معلم آموزشگاه موسیقی خسروشیرین سهراب فرتاش به همراه هنرجوی کیبورد علیرضا اهدایی

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

اجرای زنده و زیبای آهنگ نور امید _آموزشگاه موسیقی خسروشیرین _کیبورد هستی داوودی _ کلارینت سهراب فرتاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (2 Votes)

اجرای بامزه از رایا زندیه هنرجوی کیبورد آموزشگاه خسروشیرین به همراه معلمش سهراب فرتاش

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.50 (1 Vote)

جرای زیبای هنرجوی آموزشگاه موسیقی خسروشیرین پرنیان فودازی آهنگ دریاچه قو نام استاد: سروش فرتاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.75 (2 Votes)

اجرای شیرین هنرجویان آموزشگاه موسیقی خسروشیرین در مدرسه جلسه اولیا و مربیان