• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.00 (1 Vote)

اجرای زیبااز اواز بیات اصفهان توسط استاد فرتاش یکی از شاگردان استاد محمود کریمی به همراه تار سروش فرتاش از شاگردان مکتب استاد هوشنگ ظریف