• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.79 (7 Votes)

نام ساز

نام استاد

روز های هفته

تعرفه

تار –سه تار – گیتار – کیبورد - پیانو

سروش فرتاش

شنبه – یک شنبه – دو شنبه

سه شنبه – چهار شنبه – پنج شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

تمبک – دف – کیبورد – سنتور

سهراب فرتاش

شنبه – یک شنبه – دو شنبه

سه شنبه – چهار شنبه – پنج شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

ویلن

حمید فرتاش

یک شنبه (دوره پیشرفته)

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

ویلن

حمید یاوری

شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

ویلن

رازقندی

چهارشنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

موسیقی کوذکان

حسین اشراق

شنبه – یک شنبه – دو شنبه

سه شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

کلارینت

بابک یوسف زنجانی

سه شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961

فلوت

سام نظری

سه شنبه

تماس گرفته شود

55394567- 55395961