• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 5.00 (1 Vote)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.88 (8 Votes)

استاد سنتور 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)

استاد کلارینت

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

استاد موسیقی کود کان (ارف) بلز و فلوت ریکوردر

    

حسین اشراق
متولد 1359
موسیقی را از سال 1379 شروع کرده و در محضراستاد داریوش پیرنیاکان به فراگیری سه تار پرداخت.در سال1383 وارد دانشکده موسیقی شده و پس از اتمام تحصیلات در سال 1387 در محضر استاد ناصر نظر دوره مربیگری موسیقی کودک را گذرانیده و از سال 1388 بتدریس در آموزشگاههای مختلف از  جمله آموزشگاه موسیقی ایران و اشراق در کرج و آموزشگاه خسروشیرین در تهران مشغول است .وی هم اکنون در خدمت استاد محمد فیروزی بفراگیری ساز عود(بربط)مشغول است.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.25 (2 Votes)

استاد فلوت 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.94 (8 Votes)

استاد ویلن

   

شروع موسیقی وی در مشهد از سال 1383 با ساز ویلن نزد استاد کاظمی در جهاد دانشگاهی مشهد بوده.ورود به دانشگاه هنر و معماری برای آموزش موسیقی با ساز تخصصی ویلن نزد استاد دکتر حسن ریاحی - استاد علی جعفری پویان و استاد ایمان فخر یادگیری - ساز پیانو نزد دکتر فرید عمران - آموزش سنتور نزد استاد منبری  - همکاری با ارکستر نوای صلح به رهبری مهدی وجدانی - همکاری با ارکستر آکادمیا به رهبری دکتر فرید عمران

وی همچنین در محضر اساتیدی چون : دکتر آریان پور - دکتر سریر - دکتر ریاحی - دکتر عمران به آموزش علوم تئوری موسیقی پرداخته است . ایشان هم اکنون دارای مدرک کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر و معماری است.