• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.17 (3 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

شرایط لازم برای دریافت مجوز استودیوهای صدابرداری اعلام شد

معیارها و شرایط کارشناسی استودیوهای صدابرداری موسیقی از سوی کانون صدابرداران خانه موسیقی اعلام شد.

به گزارش سایت خانه موسیقی، این معیار ها به شرح زیر است:

الف- تقسیم بندی استودیوها براساس مقدار فضای مورد استفاده (متراژبنا)  و نحوه طراحی اکوستیک و مواد مصرفی براساس استانداردهای صدادهی اکوستیکی و اندازه گیری لازم.

ب-تقسیم بندی استودیوها براساس تنوع تجهیزات و امکانات ضبط – پردازش و میکس صدا براساس فرمتهای استاندارد آنالوگ یا دیجیتال ویا هر دو با در نظر گرفتن تقسیم بندیهای فوق و کاربری ، کلیه استودیوها به دو گروه اصلی تقسیم می شود.

1- استودیو های حرفه ای

الف- بایدحدوداً متراژ آن 90 متر به بالا باشد که این شامل محل اتاق فرمان – استودیو –سالن انتظار واتاق مدیریت و در ضمن 60 درصد این متراژ مربوط به اتاق فرمان و استودیو خواهد بود .
ب- محل استودیو و فرمان حتماً اندازه گیری صوتی شود .
ج-دربهای استودیو اتاق فرمان حتماً به لحاظ اکوستیکی مشخصه ازم در بهای استودیوئی را داشته باشد .