• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
تام-تام

تام-تام یک آلت موسیقی کوبه‌ای است که از آن در ارکستر موسیقی کلاسیک استفاده می‌شود.

نام این ساز در زبان چینی آن ;Gong که به معنای سنجی است که به وسیله یک چکش به صدا در می‌آید. این ساز در اواخر قرن بیستم به ارکستر موسیقی غربی وارد شد.

تام-تام عبارت است از یک یا چند قرص بزرگ مسی- مانند سینی های غذا که هر یک از پایه معینی آویزان است.

تام تام را به میله چوبی شبیه به آنچه برای طبل بزرگ به کار می رود، می نوازد. صدای آن بسیار با قدرت و نافذ است و کم و بیش ایجاد رعب و وحشت می کند.