چاپ
بازدید: 10982
اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط هنرجویان آموزشگاه موسیقی خسروشیرین در دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی خسروشیرین لازم به ذکر است هنرجویانی که این سرود رو اجرا میکنن اکثرا در حدود ۱ سال است موسیقی را شروع کردند.و با همت خود و کمک اساتیدشان پیشرفت سریعی داشتند.