چاپ
بازدید: 9350
اجرای آهنگ گل سنگ توسط یکی از هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین اجرا توسط بهار واقفی که مدت یادگیری فلوت ۴ ماه میباشد توسط استاد سام نظری