چاپ
بازدید: 7867

اجرای زیبا از آهنگ کلاغها توسط هنرجوی سنتور غزاله استهری به همراه سهراب فرتاش معلم آموزشگاه موسیقی خسروشیرین