• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.19 (8 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)

چهارمضراب رضوی اثر فرامرز پایور اجرا توسط غزاله استهری ۱۲ساله سنتور (مدت آموزش سنتور ۱.۵ سال) معلم سهراب فرتاش تمبک زهرا احمدی ( مدت آموزش ۳ سال) توسط سهراب فرتاش اجرا در دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی خسروشیرین

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 1.00 (1 Vote)

اولین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین اجرای کیبورد توسط هنرجو مهتاب ایرج پور مدت تمرین ۱ سال و نیم

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
گروه فرتاش اجرا فرهنگسرای بهمن ۱۳۸۹
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

آرمیتا عباسی ۷ ساله در حال اجرای ویلن در اولین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین مدت یادگیری ویلن ۱ سال

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

اجرای موسیقی کودکان در اولین کنسرت موسیقی هنرجویی آموزشگاه خسروشیرین فلوت یاسمن نحوی زاده مدت تمرین ۱ سال