• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.19 (8 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
دومین کنسرت هنرجویی آموزشگاه خسروشیرین اجرای آهنک صندلی توسط کودکان مدت آموزش ۴ ماه
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین اجرای آهنگ امشب شب مهتاب توسط هنرجویان مبتدی
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.50 (1 Vote)
اجرای آهنگ سیمین بری توسط هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین در دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین اجرای تصنیف اگر مستم توسط هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین که اکثر هنرجویان حدود ۱ سال است تمرین میکنند
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
اجرای بیا بریم دشت توسط هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین در دومین کنسرت هنرجویان خسروشیرین