• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.19 (8 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
کنسرت هنرجویی اجرای ویلن کودکان مدت تمرین ۲ سال استاد فرتاش
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.00 (1 Vote)
دومین کنسرت هنرجویان آموزشگاه خسروشیرین تکنوازی کلارینت توسط نگار واقفی مدت تمرین ۴ ماه
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
دومین کنسرت هنرجویان خسروشیرین اجرای گروه کودکان
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 2.38 (8 Votes)
اجرای آهنگ کازاچوک توسط هنرجویان مبتدی آموزشگاه خسروشیرین در دومین کنسرت هنرجویان این آموزشگاه
 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
اجرای آهنگ گلنار توسط هنرجویان مبتدی آموزشگاه خسروشین در دومین کنسرت آموزشی هنرجویان این آموزشگاه