• Untitled-1
  • Untitled-2
  • Untitled-3
  • Untitled-4
  • Untitled-5
  • Untitled-6
  • Untitled-7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 4.25 (2 Votes)
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.33 (6 Votes)

اجرای زیبای دو تا از هنرجویان کوچولو کارن میراب زاده و مهیار ایرانی آموزشگاه موسیقی خسروشیرین

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.38 (8 Votes)
اجرای غوغای ستارگان در اموزشگاه خسروشیرین. کیبورد مهدیا عمرانی.معلم اموزشگاه سهراب فرتاش.امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم
 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (3 Votes)

اجرای گل گلدون من شکسته در باد وسط کیبورد شایان فکوری آذر هنرجوی کیبورد آموزشگاه خسروشیرین به همراه معلمش سهراب فرتاش

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.00 (8 Votes)

اجرای تمرینی آهنگ امشب شب مهتابه توسط سنتور خانم سلیمانی به همراه معلم آموزشگاه سهراب فرتاش

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 3.17 (9 Votes)

اجرای تمرینی آهنگ یکی هست توسط فلوت اریا اردکانی و پیانو صدرا امینی و کلارینت و صدای سهراب فرتاش اموزشگاه خسروشیرین